Board of Directors

PUAN HAJAH SITI ZUBAIDAH BINTI HAJI ABD JABAR

Chairlady Board of Directors PKNS Real Estate (PREC)

TUAN IR HAJI MOHAMAD SHARIF BIN MOK SOM

TUAN IR HAJI MOHAMAD SHARIF BIN MOK SOM

Board of Directors PKNS Real Estate (PREC)

PUAN HAJAH NOR AZLINA BINTI AMRAN

PUAN HAJAH NOR AZLINA BINTI AMRAN

Board of Directors PKNS Real Estate (PREC)

PUAN HAJAH ROZIAH BINTI AHMAD

PUAN HAJAH ROZIAH BINTI AHMAD

Board of Directors PKNS Real Estate (PREC)