Tender Offer

Terkini: 14 Julai 2023

PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KERJA-KERJA SEMAKAN, PENYEDIAAN PELAN SISTEM PASIF DAN PELAN SISTEM M&E SERTA MENDAPATKAN KELULUSAN PELAN LULUS KEBAKARAN DAN SIJIL KEBAKARAN (FC) UNTUK BANGUNAN WISMA YAKIN, KUALA LUMPUR

Terkini 14 Julai 2023

CADANGAN KERJA PEMATUHAN KEHENDAK BOMBA BAGI PEMATUHAN PELAN LULUS DAN PEMATUHAN SISTEM PASIF DAN AKTIF TERMASUK KERJA MENAIKATARAF SISTEM PENGURUSAN ASAP KEBAKARAN (SMOKE MANAGEMENT) DI KOMPLEKS PKNS SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. (panggilan semula)

Terkini: 5 Julai 2023

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LOT G-96 & LOT G-95F SERTA KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENCAHAYAAN DAN SILING SEDIADA DI HADAPAN LOT KEDAI DAN KERJA- KERJA BERKAITAN DI ARAS BAWAH, KOMPLEKS PKNS SHAH ALAM.